เพลินภาษานานาสาระ l ตำนานหอยสังข์ ที่มาพร้อมกับความมงคล

#เพลินภาษานานาสาระ l หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ หลั่งน้ำสังข์ รดน้ำสังข์ คืออะไร มีมาแต่เมื่อใด? / ตำนานหอยสังข์ ที่มาพร้อมกับความมงคล / ลักษณะนาม คน ตน ห่า
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 16 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ