มรดกไทย l ศาสตร์การนวดแผนไทย

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ขอให้เหมือนเดิม”
มรดกวิถีไทย ฝึกจิตใจให้มีความสุขเหมือนเดิมด้วยการนั่งสมาธิที่วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา
มรดกภูมิปัญญาไทย ศาสตร์การนวดแผนไทยที่ทำให้เรามีร่างกายและความสุขอย่างรวดเร็ว
มรดกทางคำสอน หลักการดำเนินชีวิต15 อย่างที่จะทำให้เรากลับมมามีความสุขเหมือนเดิม
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[17 กันยายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895