Comtoday l บทวิเคราะห์เทคโนโลยีของ samsung

#Comtoday l บทวิเคราะห์เทคโนโลยีของ samsung
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[6 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์