เพลินภาษานานาสาระ l เพื่อน คนสำคัญในวัฒนธรรมแต้จิ๋ว

#เพลินภาษานานาสาระ l เพื่อน คนสำคัญในวัฒนธรรมแต้จิ๋ว เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญ/ ตัวอย่างงิ้ว และเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพื่อน / มิตรภาพในชีวิตประจำวันของชาวจีน
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 14 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ