คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วนได้ที่ สํานักงานคณบดี งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ในวัน-เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2549-3476 หรือทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th
.
พรทิพย์ อุ่นชาวนา สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี รายงาน