มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l สรุปรายการข่าวมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนในรอบปี 2563

#มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l-สรุปรายการข่าวมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนในรอบปี 2563
– นำเสนอประกาศ Covid-19 ฉบับที่ 13-14
– ประชาสัมพันธ์ข่าว สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญบัตรที่ตรงกับช่วงการตรวจทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ จาก สวท.)
– ทามไลน์ การรับสมัคร TCAS 64
– รับสมัคร โควตา นักกีฬา
– แจ้งการปิดสนามกีฬา ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่
.
ดำเนินรายการโดย สุพจน์ ลานนท์
.
ออกอากาศ[7 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#FM895