มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l เสนอผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม

#มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน lนำเสนอประกาศ Covid-19 ฉบับที่ 17 ประกาศภายในมหาวิทยาลัย
– การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 30 มกราคม 2564 โดยประกาศ สวท.
– ถุงตากแห้งข้าว โดย ผศ.ดร. มโน สุวรรณคำ
– ประชาสัมพันธ์ ประตู เข้า-ออก มหาวิทยาลัย (ช่วง Covid-19)
– เสนอผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
– บัณฑิตที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ตรงกับวันพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อแจ้งเหตุที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ
– ประกาศข่าว กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5,7,8,9 เมษายน 2564