SME CHAMPION l ความร่วมมือการค้าไทย-จีน ตามนโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง

SME CHAMPION l ความร่วมมือการค้าไทย-จีน ตามนโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง
.
ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ คุณสมภพ สื่อนพคุณ (เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง)
.
[3 มีนาคม 2564] ติดตามข่าวสารการสัมภาษณ์จากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี เวลา 14.20-14.30 น. ทุกวันพุธ
.
ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย