มุมมองข่าว l WHO ยืนยันวัคซีนที่อนุมัติแล้วป้องกันโควิดกลายพันธุ์ได้

#มุมมองข่าว l WHO ยืนยันวัคซีนที่อนุมัติแล้วป้องกันโควิดกลายพันธุ์ได้
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 1 มิถุนายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี