SME CHAMPION l How to การส่งคลิปสั้นโฆษณาสินค้าเอสเอ็มอี ผ่านสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ช่วงถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2020

SME CHAMPION l How to การส่งคลิปสั้นโฆษณาสินค้าเอสเอ็มอี ผ่านสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ช่วงถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2020

ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย

[21 มิถุนายน 2564] #SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี,