มุมมองข่าว l ศบค.ย้ำคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเมื่อกลับภูมิลำเนา ต้องกักตัว 14 วัน

#มุมมองข่าว l ศบค.ย้ำคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเมื่อกลับภูมิลำเนา ต้องกักตัว 14 วัน
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 27 กรกฎาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี