Comtoday l ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่เปลี่ยนโลก

#Comtoday l ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่เปลี่ยนโลก
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[ 2 สิงหาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอ