Comtoday l ตรวจโรคทางลัด นัดหมอผ่าน LINE แชทได้ ไม่ต้องกลัวโควิด

Comtoday l ตรวจโรคทางลัด นัดหมอผ่าน LINE แชทได้ ไม่ต้องกลัวโควิด
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[ 6 กันยายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#Comtoday
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์