มทร.ล้านนา เชียงราย มอบ รถเข็นฆ่าเชื้อให้กับหน่วยกู้ชีพทรายขาว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อภายในรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย

งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เชียงราย มอบรถเข็นฆ่าเชื้อ (UV-C Trolley) แก่หน่วยกู้ชีพทรายขาว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อภายในรถรับ-ส่งผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 อาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ประดิษฐ์รถเข็นฆ่าเชื้อ เปิดเผยว่า “รถเข็นฆ่าเชื้อ เป็นรถเข็นที่นำหลอด UV-C ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เป็นแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อก่อโรคบางชนิด รวมทั้งสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) มาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
.
โดยเริ่มแรกได้นำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มอบให้โรงพยาบาลแม่ลาว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโควิด 19 ในบ้านดิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้กักตัวและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดของจังหวัดเชียงราย โดยได้ให้คำแนะนำในการใช้แสง UV-C และปริมาณของแสง UV-C ที่เหมาะสม การปฏิบัติตัวเมื่อใช้แสง UV-C ซึ่งหลังจากที่ได้นำ รถเข็นฆ่าเชื้อ UV มอบให้โรงพยาบาลแม่ลาวแล้ว ปรากฎว่ามีหน่วยงานราชการติดต่อสอบถามเข้ามาขอข้อมูลและคำแนะนำในการผลิตรถเข็นฆ่าเชื้อเป็นจำนวนมาก งานคลินิกเทคโนโลยีจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นฆ่าเชื้อ เช่น สถานพยาบาล โรงเรียน และสถานที่ที่มีผู้คนอยู่มาก ได้มีรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C เพื่อยับยังการแพร่ระบาดและใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกทางหนึ่ง”
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน