สองพี่น้อง ตัวแทนประเทศไทยจากม.ราชมงคลล้านนา ลงสนามอุ่นเครื่องรายการ World Skills Challenge

นายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล และนายชุติเดช ทองพินิจกุล สองพี่น้อง นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skill Challenge) สาขาเมคคาทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2564 โดยการควบคุมของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เยาวชนทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ และทำคะแนนเอาชนะตัวแทนเยาวชนทีมชาติคู่แข่งอย่างญี่ปุ่น อินดีย และจีน เป็นต้น สุดท้ายจบการแข่งขันสองพี่น้องเยาวชนไทยทำคะแนนรั้งอันดับที่ 8 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 25 ทีม จาก 18 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills) ครั้งที่ 46 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งทางสถาบันฯ จะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้ไปขยายผล และปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเก็บตัวเยาวชนทีมชาติในสาขาเมคคาทรอนิกส์ ต่อไป
.
สิริญญา ณ นคร วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน