มุมมองข่าว l “กรุงเทพฯ” ติดท็อป 5 เมือง Work-Life Balance แย่ที่สุดในโลก

มุมมองข่าว l “กรุงเทพฯ” ติดท็อป 5 เมือง Work-Life Balance แย่ที่สุดในโลก
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 21 มิถุนายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี