มรดกไทย 20 มิถุนายน 2562 l คุณค่าของต้นตะเคียนทองที่มีบทบาทต่อวิถีไทย


1.ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ ใบไม้ ”คำร้อง/ทำนองประวัติของวงอินคา และเนื้อหาของเพลงที่น่าสนใจของเพลงนี้
2. มรดกวิถีไทย คุณค่าของต้นตะเคียนทองที่มีบทบาทต่อวิถีไทย
3 มรดกภูมิปัญญา ต้นไม้มงคล 20 ชนิดที่ควรปลูกไว้ในบ้านแล้วจะช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง
4. มรดกทางคำสอน ตำนานผีนางตานี