อาชีวศึกษาส่งความสุขกับ 2 กิจกรรม สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ และ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563

RMUTTALK อาชีวศึกษาส่งความสุขกับ สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ และ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่

#RMUT TALK l อาชีวศึกษาส่งความสุขกับ 2 กิจกรรม สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ และ อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563.นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา . งานสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ “อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข” นี้จัดเป็นธีมรถไฟส่งความสุข เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีเวทีในการฝึกฝนทักษะ แสดงความสามารถในสาขาที่เรียนมานำสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดผ่านชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ หรือการแสดงที่สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการความคิดของผู้เรียน ทั้งยังเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผู้เรียน ได้ร่วมกันเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก และหวังว่าจะได้เห็นกิจกรรมดีๆ ในรูปแบบต่างๆ ต่อไปอีกในอนาคต กิจกรรม "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563" ภายใต้คำขวัญ “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อบริการพักรถ ให้บริการตรวจซ่อมรถ พักคน ให้บริการน้ำดื่ม ที่พัก ฯลฯ สำหรับประชาชน ผู้เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา ที่ต้องใช้รถในการเดินทางตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 259 จุดบริการ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน โดยมีคำขวัญเรื่องความปลอดภัย คือ “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโทร 02 2815555 หรือที่ เว็บไซต์ www.vec.go.th ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio

โพสต์โดย FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี เมื่อ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019