คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี เปิดบ้านศิลปกรรม SHOW POW(ER) โชว์ศักยภาพนักศึกษา การประกวดสาวประเภทสองและแฟชั่นโชว์รวมดาราคับคั่ง 16-18 มกราคม 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานเปิดบ้านศิลปกรรม SHOW POW(ER) (อ่านว่า โชว์ – พาว) ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 16-18 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น ถึง 22.00 น
การจัดงานวันแรก วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม ชมการแสดงและการสาธิตผลงานนักศึกษา การแสดงจากภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ โดยมีพิธีเปิดงานในช่วงเวลา 17.00 น. และเชิญชวนติดขอบเวที ร่วมเชียร์การประกวดสาวประเภทสอง เวลา 18.00 น.
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม จัดประกวดการวาดภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา การเสวนาศิษย์เก่า การประมูลภาพผลงานศิลปะจากศิษย์เก่า อาจารย์ ศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบันและเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของ FINALA WEDDING STUDIO จากดาราและนักแสดงมากมาย อาทิ บุ๋ม ปนัดดา, แตงโม นิดา, ทอย ปฐมพงศ์, โดม The Face, ฮาน่า ลีวิส, ฐิสา วริฏฐิสา, โดนัท ภัทรพลฒ์, โก้ ธีรศักดิ์, ฝ้าย สุภาพร, เจนนี่ นฤมล, ลินดา ชมิดห์ และวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ชมการแสดงและการสาธิตผลงานนักศึกษา การแสดงจากภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รู้จักกับการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในแง่มุมที่หลากหลายยิ่งขึ้นอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-549-3278, 086-697-8327 และที่ทางเว็บไซต์ www.fa.rmutt.ac.th