มทร.ศรีวิชัย มอบนวัตกรรมตู้ฟักไข่อัจฉริยะ สำหรับเพาะพันธุ์ลูกพันธุ์ไก่ดำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำ บ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง

ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ สร้างวัตกรรมตู้ฟักไข่อัจฉริยะซึ่งเป็นชุดระบบสำเร็จรูปที่ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของตู้ฟักไข่ทั่ว ๆไปให้เป็นตู้ฟักไข่แบบอัจฉริยะ โดยการทำงานของเครื่องฟักไข่ที่มีอยู่ทั่วไปจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะต้องใช้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำในการดูและแก้ไขเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติ แต่สำหรับระบบตู้ฟักไข่แบบอัจฉริยะสำเร็จรูป จะนำเอาหลักการและส่วนประกอบของชุด Smart-Sensor และระบบ IOTs มาใช้ร่วมกันในการเฝ้าดูแลและแจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ซึ่งความสามารถของชุดนี้จะสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาของอุณหภูมิและความชื้น โดยแจ้งเตือนผ่าน Smart-Phone/PC มีการเก็บค่าข้อมูลแบบตลอดเวลาสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้และมีชุดถ่ายภาพที่จะถ่ายภาพลูกไก่ ที่ฟักเป็นตัวออกมาโดยถ่ายภาพอัตโนมัติทุก ๆ 6 ชั่วโมง แล้วระบบจะส่งภาพออนไลน์ไปยัง Smart-Phone/PC ของผู้ดูแล โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนเฝ้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งชุดนี้สามารถติดตั้งและใช้งานได้กับตู้ฟักไข่ทั่ว ๆ ไปและสามารถใช้ฟักไข่ได้ทุกชนิด เช่น ไข่ไก่บ้าน ไข่นกกระทา ไข่นกต่าง ๆ โดยล่าสุดได้มอบนวัตกรรมตู้ฟักไข่อัจฉริยะ สำหรับเพาะพันธุ์ลูกพันธุ์ไก่ดำ และพ่อแม่พันธุ์ ให้กับศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง โดยผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย เป็นแกนนำ เพื่อขยายกิจกรรมของกลุ่มให้เข้มแข็งต่อไป ซึ่งนวัตกรรมนี้อยู่ภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ที่ มทร.ศรีวิชัย พร้อมทำงานพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป