Comtoday l ตัวจริงหรือแค่อิงกระแส Clubhouse มาแรง เทนด์โซเชียล ส่งเสียงแทนข้อความ

#Comtoday l ตัวจริงหรือแค่อิงกระแส Clubhouse มาแรง เทนด์โซเชียล ส่งเสียงแทนข้อความ
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์