มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน “กล้วยหอมทองปทุม”

#มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน “กล้วยหอมทองปทุม” ป้องกันการแอบอ้าง
.
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมช่องทางใดบ้าง
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
02 549 4030
.
ดำเนินรายการโดย สุพจน์ ลานนท์
.
ออกอากาศ[25 มีนาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#FM895