นักศึกษา มทร.ธัญบุรี คิดค้นผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพให้ชุมชนจากรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน มทร.ธัญบุรี ว่า แนวคิดกระบวนการคิดของนักศึกษาเปลี่ยนไป รายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน ได้บูรณาการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์องค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นักศึกษาได้รู้การทำงานเป็นทีม Soft Skill ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทรต่อสังคม สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ภูมิใจและดีใจที่วิชานี้ ใช้ความรู้ทุกคณะมาบูรณาการกิจกรรมของกลุ่ม วิธีคิด วิธีทำ และวิธีแชร์ไอเดีย ตลอดจนกระบวนการติดตามและขยายผลดำเนินการต่อให้กับชุมชนต่อไป
.
ตัวอย่างหนึ่งผลงานที่น่าสนใจ คือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าย้อมฟักข้าว โดยนายธรรมนูญ กิตติรักษ์ ตัวแทนกลุ่ม กล่าวว่า เพื่อต่อยอดธุรกิจของชุมชนโดยนำเศษฟักข้าวที่เหลือจากการทำเครื่องดื่มและสบู่ ของวิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์มาย้อมสีผ้าและทำเป็นผลิตภัณฑ์ถุงผ้าสบู่ฟักข้าวบรรจุภัณฑ์ของชุมชนและกระเป๋าผ้าจากฟักข้าวรูปทรงทันสมัย สะดวกสบายในการใช้ได้ทุกวัน ในการย้อมผ้าจากฟักข้าวนำเศษฟักข้าวทำความสะอาดให้เรียบร้อย ต้มน้ำไฟกลาง 10 นาที นำเศษฟักข้าวใส่ลงในหม้อต้มโดยใช้เทคโนโลยีการต้มในการสกัดสี นำผ้าดิบ 1 เมตรต้มกับน้ำใส่หยวกกล้วย 30 นาที จากนั่นล้างแป้งออกจากผ้า กรองเศษฟักข้าวให้เหลือแต่น้ำ ล้างผ้าด้วยน้ำสะอาดแล้วนำลงไปต้มกับน้ำฟักข้าว ใส่สารช่วงติดสีคือสารส้ม 300 กรัม คอยคนผ้าให้สีติดทุกส่วนเป็นเวลา 30 นาที ปิดไปแล้วแช่ผ้าไว้ 1 ชั่วโมง นำผ้าไปล้างกับน้ำเกลือ นำผ้าไปตาก เมื่อได้ผ้านำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋านอกจากนี้ ในรายวิชายังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายชิ้น อาทิ เยลลี่ตะไคร้ การย้อมสีธรรมชาติจากใบหญ้าหวาน ขนมเซมเบ้จากกล้วย ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย การนำใบมะม่วงมาย้อมผ้า
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน