SME CHAMPION l จริงหรือไม่? ความรู้ในห้องเรียน ตามไม่ทัน ประสบการณ์การทำธุรกิจจริง

SME CHAMPION l จริงหรือไม่? ความรู้ในห้องเรียน ตามไม่ทัน ประสบการณ์การทำธุรกิจจริง

ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และปิยะพงษ์ เคนทวาย

[9 เมษายน 2564] #SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี,