มทร.อีสาน นครราชสีมา ส่งทีมจิตอาสา รับลงทะเบียนสายด่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา