HealthyTime l รู้หรือไม่? “หน้ากากอนามัย” อาจเป็นสาเหตุของ “ตากุ้งยิง-ตาแห้ง”

HealthyTime l รู้หรือไม่? “หน้ากากอนามัย” อาจเป็นสาเหตุของ “ตากุ้งยิง-ตาแห้ง”
– รู้จัก “ไทรอยด์เป็นพิษ” ทำไมอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
– วิธีรักษา “ภาวะอ่อนล้าเรื้อรัง” อันตรายที่วัยเรียน-วัยทำงานมักเจอ
.
ดำเนินรายการโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
.
ออกอากาศ [21 กรกฎาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง#Healthytime #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895MHz #ดูแลสุขภาพ #สุขภาพดี #ตาแห้ง #ตากุ้งยิ้ง #ไทรอยด์เป็นพิษ #อ่อนล้า #เหนื่อย