มทร.พระนคร ชวนบริจาคหนังสือเพื่อน้อง วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีทัศนติที่ดีในการแบ่งปัน จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มาร่วมบริจาคได้ที่งานสื่อสารองค์การส่วนกลางและงานสื่อสารองค์กรทั้ง 9 คณะ เพื่อนำไปมอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือ อันเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนต่อไป
.
ด้าน รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ กล่าวว่า ผู้ที่ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง สามารถลุ้นรับของรางวัลทุกสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 -31 พฤษภาคม 2566 เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ลงคูปองแล้วนำไปหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดรับบริจาค โดยสามารถร่วมบริจาคหนังสือให้กับโครงการฯ หรือร่วมซื้อหนังสือกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบริจาคในโครงการฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะออกบูธรับบริจาคหนังสือ ณ บริเวณโถง ชั้น1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เวลา 08.30 – 15.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์การ กองกลาง ราชมงคลพระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6930
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน