มรดกไทย l วิวัฒนาการเงินตราไทย

มรดกไทย l วิวัฒนาการเงินตราไทย
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
.
ออกอากาศ 25 พฤศจิกายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895 #ประวัติเงิน #เงินตราไทย