TwoToneTalk l Gaslighting ภาวะโดนปั่นหัวที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากเจอ

TwoToneTalk l Gaslighting ภาวะโดนปั่นหัวที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากเจอ
การถูกปั่นหัว (Gaslighting) ให้อีกฝ่ายสับสนกับความเป็นจริงนับเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะกับคนรู้ใจหรือกับหัวหน้างาน การปั่นหัวเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เรื่องของเราเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ ทำให้เราเป็นฝ่ายผิด การไม่ยอมรับความจริง ตลอดจนการบิดเบือนความจริง หากพบเจอสถานการณ์ที่เรากำลังถูกปั่นหัวจนหมดความมั่นใจในตัวเอง และนำไปสู่ภาวะไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง เราอาจต้องเว้นระยะห่างจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่เราโดนปั่นหัว หรืออาจขอความคิดเห็นจากมุมมองที่ 3 ที่จะช่วยทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ดีขึ้น หรือในท้ายที่สุดหากไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ถูกปั่นหัวได้ เราอาจจะต้องถอยห่างหรือออกจากความสัมพันธ์นั้นไป
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 18 ธันวาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #การถูกปั่นหัว