TotalSoundMagazine EP195 Ken Scott sound Engineer แห่ง Abby Road

TotalSoundMagazine EP195 Ken Scott sound Engineer แห่ง Abby Road ผู้สร้างสรรค์ซาวด์ให้กับวงดังกลายเป็นตำนานตลอดกาลและยังสร้างเทคนิคการบันทึกเสียงต่อ sound engineer ในยุคต่อๆมาอีกด้วย
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
.
ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound #TotalSoundMagazine #RmuttRadioPodcast