สาขาวิชานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาคณะ

สาขาวิชานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567 รอบโควตาคณะ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2567
คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.het.rmutt.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียนคณะเทคดนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0-2549-3159 , 087-027-5889 หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง