Comtoday l งาน COMMART COMTECH 7-10 มีนาคมนี้ ที่ ไบเทค บางนา

Comtoday l งาน COMMART COMTECH 7-10 มีนาคมนี้ ที่ ไบเทค บางนา
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #Comtoday #computer #เทคโนโลยี