TwoToneTalk l รู้หรือไม่อาหารอะไรที่เก็บได้นานจนลืม

TwoToneTalk l รู้หรือไม่อาหารอะไรที่เก็บได้นานจนลืม

จากกระแสข่าวเรื่องข้าว 10 ปี ที่ยังไม่รู้ว่าตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร รายการในวันนี้จึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเพื่อสำรวจอาหารในบ้าน ว่ามีอาหาร หรือ เครื่องปรุงอะไรที่เก็บเก่าจนลืมหรือไม่ แล้วมีอะไรบ้างที่เก็บได้นาน แบบไม่ส่งผลเสียกับสุขภาพ
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 19 พฤษภาคม 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #เก็บได้นาน