ชีวิตวัฒนธรรม – คลายอารมณ์ กับ สุนทรภู่ในวิถีการแต่งกลอน

ชีวิตวัฒนธรรม – คลายอารมณ์ กับ สุนทรภู่ในวิถีการแต่งกลอน
ชีวิตวัฒนธรรมสัปดาห์นี้ขอเสนอเรื่องราวของเรื่องราวของพระสุนทรโวหาร หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า “สุนทรภู่”
ติดตามได้ในชีวิตวัฒนธรรมกับ อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์ ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz