KIDs_คิด l ปรับอารมณ์และ ความรู้สึกของเด็กๆ ช่วงไวรัสระบาด และ ความรู้สึกของเด็กๆ ในช่วงนี้

#KIDs_คิด l ปรับอารมณ์และ ความรู้สึกของเด็กๆ ช่วงไวรัสระบาด และ ความรู้สึกของเด็กๆ ในช่วงนี้
.
พบกับความรู้และคำแนะนำ จากผู้เชียวชาญในการปรัปอารมณ์และความรู้สึกของเด็กๆ ในช่วงไวรัสระบาด และ สัมภาษณ์เด็กๆ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ กับเชื้อไวรัส ของเด็กๆ แล้วพบกันครับ
.
เปิดความคิดของเด็กๆ โดย คุณครูประณต ถนอมทรัพย์
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [2 สิงหาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio