All around the world l นักวิจัยค้าน! การคำนวณอายุสุนัขไม่ใช่การคูณจำนวนปีด้วยเลข 7

All around the world l Topic สัปดาห์นี้

– เลบานอน ประกาศภาวะฉุกเฉิน 2 สัปดาห์ หลังเกิดเหตุระเบิดกรุงเบรุต มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 ราย

– เจ้าสาวเจอพิษโควิด! คัดแขกเข้างานแต่ง สั่งเขียนเรียงความ 500 คำ ไม่เว้นพี่น้องตัวเอง
– นักวิจัยค้าน! การคำนวณอายุสุนัขไม่ใช่การคูณจำนวนปีด้วยเลข 7

[9 สิงหาคม 2563] ดำเนินรายการโดย อาทิตยา ปักกะทานัง และปิยะพงษ์​ เคนทวาย
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 HHz

วิทยุราชมงคลธัญบุรี, RMUTT RADIO, RMUTT, ข่าวรอบโลก, ข่าวต่างประเทศ,