เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณมารุต บัวฉ่ำ (เพจ FB ต้นตอพิจิตร) ตอน 2

#เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณมารุต บัวฉ่ำ (เพจ FB ต้นตอพิจิตร) ตอน 2
.
ดำเนินรายการโดย ชวลิต อรุณทัต Chavalit Aroonthat Tuituitintin และคุณมารุต บัวฉ่ำ (เพจ FB ต้นตอพิจิตร)
นักสะสมเพลงเก่า และผลงานภาพยนตร์ฉายในอดีต
.
ผีฟ้าเอย..แสนสุดโสภา ผีฟ้าเอย..ได้โปรดเมตตา หมู่เฮาป่วยไข้.. บอกใบ้หยูกยา หมู่เฮาบูชา ฮักผีฟ้าเอย.. ปอบผีฟ้า จากบทประพันธ์ของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ถูกนำมาสร้างเป็นละครครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นำกลับมาทำใหม่
.
ออกอากาศ[16 สิงหาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เรื่องเก่าที่เรารัก #FM895