มรดกไทย l วิถีไทย การทำนาแบบใหม่

#มรดกไทย l มรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “สักวันต้องได้ดี”
การทำบุญ ทำความดีโดยไม่ต้องใช้เงิน
มรดกภูมิปัญญาไทย การทำนาแบบใหม่จนได้ดีมีเงินแสน
มรดกทางคำสอน 19 วิธีในการให้กำลังใจตัวเองเพื่อทำความดี

.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[3 กันยายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895