ชีวิตวัฒนธรรม l มีความสุขกับวันหยุดยาว

#ชีวิตวัฒนธรรม l – มีความสุขกับวันหยุดยาว
– ประเพณีสารทเดือนสิบ
– ลูกเสือมัคคุเทศก์
– ภูมิใจในถิ่นเกิด รักษา ต่อยอดของดีที่บ้านเราสู่มูลค่าใหม่
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์
ออกอากาศ [5 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #ชีวิตวัฒนธรรม #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895