TotalSoundMagazine EP23 มาฟังเรื่องราวของวงดนตรีที่ถูกออกแบบสร้างขึ้นมาเพื่อให้ มีสไตล์เฉพาะ

#TotalSoundMagazine EP23 มาฟังเรื่องราวของวงดนตรีที่ถูกออกแบบสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นวงดนตรีที่
มีสไตล์เฉพาะ และยังกลายเป็นวงดนตรีในตำนานจนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วย
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [6 กันยายน 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound