สุขอาสา l เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการมีจิตสาธารณะ

#สุขอาสา l เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการมีจิตสาธารณะ
// ศวะมหิดล…จิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพื่อวัดประหยัดพลังงาน
// Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[11 กันยายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้