เพลินภาษานานาสาระ l สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี

#เพลินภาษานานาสาระ l สำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี แบ่งตามลักษณะ ตามความหมาย และตามสถานการณ์ สีต่างๆที่ใช้เรียกแบบไทย / การนับเวลาของคนไทยสมัยก่อน / ความหมายสำนวนเล่นพิเรนทร์
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 23 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ