45 ปีราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021

RMUT TALK I 45 ปีราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021

สัมภาษณ์ ผศ.ณัฐ แก้วสกุล
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญร่วมงาน เดิน – วิ่งการกุศล “45 ปีราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 45 ปี และก้าวสู่ปีที่ 46 การสถาปนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และการกุศลขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า เดิน – วิ่งการกุศล “45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (บริเวณลานอนันตรังสรรค์)
(เส้นทางวิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – สระเก็บน้ำพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ – อพวช. เทคโนธานี คลอง 5)
ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ประเภท และรุ่น
1. สมัครเข้าร่วมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ / Category (ไม่มีการแข่งขัน จะได้รับเสื้อ เบอร์ และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้น)
เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ / Walk & Fun Run 4 km. ค่าสมัคร / Entry Fee 350 บาท
2. สมัครเข้าแข่งขันวิ่งประเภท / Category (ประเภทการแข่งขัน จะได้รับเสื้อ เบอร์ และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้น) ชาย (Male) / หญิง (Female)
ครอสคันทรี มินิมาราธอน / Cross Country Mini Marathon 10 km. ค่าสมัคร / Entry Fee 550 บาท
ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน / Cross Country Half Marathon 21 km. ค่าสมัคร / Entry Fee 650 บาท

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/BkW33qYJBKI