เรื่องเก่าที่เรารัก l ครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer ตอน 2

#เรื่องเก่าที่เรารัก l ครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer ตอน 2
.
ดำเนินรายการโดย ชวลิต อรุณทัต Chavalit Aroonthat Tuituitintin และครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer
นักออกแบบท่าเต้น โครงการ TO BE NUMBER ONE
.
ประสบการณ์และโอกาสการทำงานร่วม ในฐานะนักเต้นซึ่งได้ร่วมกับองค์กรระดับโลก เจ้าของดินแดนแห่งความฝันอย่าง Disneyland
.
ออกอากาศ[11 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เรื่องเก่าที่เรารัก #FM895