มทร.อีสาน เปิดบ้านครั้งที่ 8 RMUTI Open House 2020 นักเรียนทั่วประเทศร่วมงานกว่า 7,000 คน

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้… สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 8 RMUTI Open House 2020 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยภายในงานมีกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจากคณะต่าง ๆ ที่เปิดสอน จาก 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ มทร.อีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมา ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมงานได้สมัครเข้าศึกษาต่อทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) รวมที่เปิดรับทั้งหมดในรอบนี้ 1,262 ที่นั่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมากกว่า 7,000 คน โดยบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
.
ทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อภายในงาน จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และสอบคัดเลือกในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก มทร.อีสาน-RMUTI
.
จิตสุภา ประหา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน