สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก มทร.กรุงเทพ โอกาสเข้าบันทึกเทปรายการ RMUT TALK


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.กรุงเทพ และ ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม มทร.กรุงเทพ ในโอกาสเข้าบันทึกเทปรายการ RMUT TALK ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี โดยมี คุณปิยะพงษ์ เคนทวาย และ คุณอาทิตยา ปักกะทานัง เป็นผู้ดำเนินรายการ