เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณโก้ มิสเตอร์ แซกแมน นักประพันธ์เพลง และนักดนตรีแซกโซโฟน ตอน 1

#เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณโก้ มิสเตอร์ แซกแมน นักประพันธ์เพลง และนักดนตรีแซกโซโฟน และคุณเจมส์ ไพรัช ลูกจันทร์ สมาชิกวง Triple J. Jazz Trio ตอน 1
.
ดำเนินรายการโดย ชวลิต อรุณทัต Chavalit Aroonthat Tuituitintin และคุณโก้ มิสเตอร์ แซกแมน นักประพันธ์เพลง และนักดนตรีแซกโซโฟน และคุณเจมส์ ไพรัช ลูกจันทร์ สมาชิกวง Triple J. Jazz Trio
.
-เปิดประวัติความเป็นมาของการเข้ามาเป็นนักดนตรีอาชีพอาชีพของโก้
-การเล่นดนตรีกลางคืนในยุค 90
.
ออกอากาศ[29 พฤศจิกายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เรื่องเก่าที่เรารัก #FM895