สุขอาสา l ปฏิทินปันสุข ส่งรัก ผ่านอักษรเบลล์

#สุขอาสา l จิตอาสามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร
// เพราะกำลังใจคือยาวิเศษ…เรื่องเล่าของผู้ป่วยจิตอาสาหัวใจแกร่ง นักสร้างพลังบวกที่จุดประกายความหวังให้เพื่อนผู้ป่วยลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
// ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ ในแคมเปญ ปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรัก ผ่านอักษรเบลล์
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[8 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้