เป็นเรื่องเป็นราว l รวม “เทคโนโลยีปกป้องน่านน้ำ” อุดช่องว่างปัญหาลักลอบเข้าเมือง!

#เป็นเรื่องเป็นราว l – รวม “เทคโนโลยีปกป้องน่านน้ำ” อุดช่องว่างปัญหาลักลอบเข้าเมือง!
– เปรียบเทียบ! 2020 ปีแห่งไวรัสโควิด-19 อาจไม่ใช่ปีเลวร้ายสุดที่มนุษย์เคยเจอ!
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ [13 มกราคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #งานวิจัย #เทคโนโลยี #น่านน้ำ #ปี2020