คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนง แก้วเพ็ชร คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบ คุณสุภชัย วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำในการบริหารจัดการในยุค COVID -19 ทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ และธุรกิจการโรงแรม เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์ พร้อมหารือแนวทางการปรับตัวและการส่งเสริมการศึกษาในอนาคต
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน